Podstawa prawna działania i zadania

1. Powiatowy Zarząd Dróg w Ciechanowie działa na podstawie:

2. Zarząd jest samodzielną budżetową jednostką organizacyjną powiatu ciechanowskiego, utworzoną przez Radę Powiatu Ciechanowskiego.

3. Zarząd pełni funkcję zarządcy dróg powiatowych oraz zarządza ruchem na drogach powiatowych i gminnych.

4. Misją Zarządu jest zapewnienie właściwego stanu technicznego na drogach powiatowych, mostach i przepustach pod drogami z terenu obejmującego miasto Ciechanów, miasto i gminę Glinojeck, gminy Regimin, Opinogóra Górna, Gołymin Ośrodek, Sońsk, Grudusk, Ojrzeń.

Ostatnia aktualizacja
26/12/2020
Autor
admin