Struktura własnościowa podmiotu

Powiatowy Zarząd Dróg w Ciechanowie jest jednostką organizacyjną Powiatu Ciechanowskiego i nie posiada osobowości prawnej.

Majątek, którym dysponuje PZD w Ciechanowie stanowi własność Powiatu Ciechanowskiego i jest oddany w trwały zarząd w celu prowadzenia przez Powiatowy Zarząd Dróg w Ciechanowie działalności statutowej.

Powiatowy Zarząd Dróg w Ciechanowie posiada budynki zlokalizowane w Ciechanowie przy ul. Mazowieckiej 7 oraz ul. Sienkiewicza 35.

PZD w Ciechanowie prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej.

Ostatnia aktualizacja
06/02/2023
Autor
admin