Przetargi

Nazwa Termin składania ofert Rodzaj zamówienia: Wartość zamówienia

Tryb podstawowy - Przebudowa drogi powiatowej nr 1236W Opinogóra – Pałuki – Nieradowo na odcinku Czernice - Pałuki (informacja o stronie postępowania

Roboty budowlane Zamówienia powyżej 130 000 zł

Tryb podstawowy - Przebudowa drogi powiatowej nr 1206W Grudusk – Łysakowo – ETAP I OŚWIETLENIE ULICZNE (informacja o stronie postępowania)

Zamówienia powyżej 130 000 zł

Tryb podstawowy - Remont drogi powiatowej 3017W w miejscowości Zygmuntowo na odcinku od skrzyżowania z DK7 do granicy powiatu(informacja o stronie postępowania)

Roboty budowlane Zamówienia powyżej 130 000 zł

Tryb podstawowy - Przebudowa drogi powiatowej nr 1208W Gołymin - Ośrodek - Łukowo - Mosaki na odcinku od DK 60 w miejscowości Gołymin - Ośrodek do granicy powiatu (informacja o stronie postępowania)

Roboty budowlane Zamówienia powyżej 130 000 zł

Tryb podstawowy - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę /rozbudowę drogi powiatowej nr 1235W Wola Młocka – Płaciszewo – Ogonowo (informacja o stronie postępowania)

Usługi Zamówienia powyżej 130 000 zł

Rozeznanie cenowe - wynajem samochodu ciężarowego (AZP.232.8.2024)

Usługi Zamówienia poniżej 130 000 zł

Rozeznanie cenowe - wynajem równiarki (AZP.232.7.2024)

Usługi Zamówienia poniżej 130 000 zł

Rozeznanie cenowe - dostawa soli drogowej z antyzbrylaczem (AZP.232.4.2024)

Dostawy Zamówienia poniżej 130 000 zł

Rozeznanie cenowe - wycinka drzew

Usługi Zamówienia poniżej 130 000 zł

Rozeznanie cenowe - dostawa zamiatarki

Dostawy Zamówienia poniżej 130 000 zł