Tryb podstawowy - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę /rozbudowę drogi powiatowej nr 1235W Wola Młocka – Płaciszewo – Ogonowo (informacja o stronie postępowania)